top of page
2020-05-17 21.32.46.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

De kleine lettertjes (zo blijven we vrienden, zowel voor, tijdens en ook na je bezoek)

Iedereen die reserveert bij het Antwerps Badhuis verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels:

Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van een voorschot van €100. Om de alom gekende reden kunnen we geen reservaties aannemen zonder voorschot. Dit kan cash aan de balie betaald worden, via een telefonisch toegestuurde betaallink.

Betaalde voorschotten worden nooit terugbetaald. Indien u annuleert meer dan 72u vóór aanvang van uw reservatie, kan u het voorschot hergebruiken voor een reservatie op een later tijdstip, dit tot maximum 1 jaar na uw originele reservatiedatum. 


Bij laattijdige annulering (binnen de 72u vóór uw reservatie), zijn wij genoodzaakt het voorschot als annuleringskost te beschouwen.

Ook wij willen graag onze agenda optimaliseren, en zo ontstaan er geen lege gaten.

 

Bij een annulering of no-show op de dag zelf, dient u de volledige kostprijs van de boeking te betalen.

 

Wanneer er niet tijdig wordt geannuleerd zonder geldige reden of men niet komt opdagen, wordt het volledige bedrag van de reservatie in rekening gebracht. Wanneer de klant niet overgaat tot betaling van de factuur zijn wij genoodzaakt over te gaan tot een invordering via een derde partij. De incassokosten zullen bij de debiteur in rekening worden gebracht, bovenop het factuurbedrag (het volledig bedrag van de reservatie + eventueel bijgeboekte extra's). De intresten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van 37,50 euro. 

 

Onze cadeaubonnen zijn één jaar geldig na uitgiftedatum, niet inwisselbaar tegen contanten en
ondertussen niet meer verlengbaar door Corona-maatregelen.


Het wellness-complex wordt verhuurd voor een minimum duur van 2 uur, en dit vanaf 2 personen.


Verplicht gebruik van handdoek in de sauna. Ook jij vindt het leuk als de vorige gasten dit deden. Hygiëne is vooral een zaak van jezelf.


Als je aankomt, vragen we je eerst even te douchen. Onze shampoos en douche-gels staan ter beschikking. We vinden het leuk als je om hygiënische redenen eerst even een douche neemt voor je  het complex in gebruik neemt.


Het is verboden eigen producten toe te voegen aan zwembad, stoombad of jacuzzi. Als je graag een andere geur in de sauna of het stoombad wil, vraag het even, we passen het graag voor je aan.


Verboden te duiken in het zwembad. Ons zwembad is 130cm diep. We gaan ervan uit dat je slim genoeg bent om niet te gaan schansspringen. 


Verboden te roken in het volledige complex. Wil je een sigaret roken? dan kan je gerust even een van de schuiframen openen, zodat je op het privé-terras een sigaretje kan roken. Sigarettenrook in het complex is niet fijn. Dat vinden ook de volgende gasten niet, dus dat beetje respect kan ook jij vast opbrengen. Shisha-pijpen zijn sowieso verboden evenals verdovende middelen.


Geen eigen drank of etenswaren meebrengen. In onze minibar staan verschillende frisdranken, wijnen, cava, snoepjes en chips. We vinden het fijn als je bij ons een drankje neemt en het ook afrekent bij het buitengaan. Onze baliemedewerkers zullen je vragen of je wat genomen hebt. 

 


Geen huisdieren toegelaten. We zijn zeker ook dierenvrienden, maar terwijl jij van je wellness-moment geniet, genieten zij ook van hun tijd alleen thuis. 


Wij dringen er op aan de tijd van je slot  te respecteren en tijdig het complex te verlaten. Onze volgende gasten vinden het fijn dat zij ook tijdig over een gereinigd complex kunnen beschikken, net als jij. Respecteer de eindtijd van je slot en trek ongeveer 15 minuten tijd uit om je tijdig om te kleden, zodat jij en je hele gezelschap op de eindtijd van je slot AANGEKLEED aan de balie zijn. Je boete-minuten beginnen te lopen vanaf de eindtijd van uw slot TOT DE LAATSTE BUITEN IS. Indien u dit niet respecteert, wordt 5€/minuut aangerekend bij het laattijdig verlaten van de wellness. Hier zijn we zeer streng op, en u weze gewaarschuwd.

(een cijfervoorbeeld: u bent 10 minuten te laat aan de balie = 10 x 5€ = 50€ boete.

 

Instellingen van de apparatuur mogen niet door de klanten worden gewijzigd.

 

Het Antwerps badhuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het sauna-complex, en zal dus ook nooit in gebreke kunnen worden gesteld. Het Antwerps badhuis zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.


Kinderen dienen onder toezicht van een volwassene te blijven. Wanneer zij nog niet kunnen zwemmen, is het dragen van een zwemvest verplicht (behalve voor de zwemlessen).
Peuters tot 3 jaar dragen een zwem-pamper.


We gaan ervan uit dat je onze spullen en ons complex respecteert, maar wanneer u schade aanbrengt  aan het door u gehuurde complex, bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden.


We hebben heel toffe buren, maar ook zij verdienen een nachtrust. Indien u op het terras gaat, hou het dan rustig. Ook na UW vertrek, willen we onze buren nog recht in de ogen durven kijken. Gelieve de rust van onze buren te respecteren, zij danken je al op voorhand.


Bij afhuren van het complex, is er geen bewaking aan het zwembad voorzien. U vindt het vast niet fijn dat een van onze medewerkers bij u in bad komt zitten, daarom vragen we je steeds je gezelschap in de gaten te houden, zeker als je kinderen meebrengt, zorg dat ze NOOIT onbewaakt zijn!!!

Wij respecteren onze gasten enorm. we vragen van jou hetzelfde. Als u ons en onze spullen respecteert, doen wij net hetzelfde. We wensen je alvast een fijne en deugddoende  tijd bij ons.

Algemene voorwaarden & GDPR: Welkom

PRIVACYVERKLARING

Antwerps badhuis, gevestigd aan Beatrijslaan 42 2050 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.antwerpsbadhuis.be
Beatrijslaan 42
2050 Antwerpen
+32 472 86 61 51

BTW BE0736901278

CVK is de Functionaris Gegevensbescherming van Antwerps badhuis is te bereiken via info@antwerpsbadhuis.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Antwerps badhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Antwerps badhuis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@antwerpsbadhuis.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Antwerps badhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Antwerps badhuis analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Antwerps badhuis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Antwerps badhuis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Antwerps badhuis) tussen zit. Antwerps badhuis gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: OS service booking, Om uw reservaties te verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Antwerps badhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Antwerps badhuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Antwerps badhuis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Antwerps badhuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@antwerpsbadhuis.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer. Dit ter bescherming van uw privacy. Antwerps badhuis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Antwerps badhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Antwerps badhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@antwerpsbadhuis.be

Algemene voorwaarden & GDPR: Tekst
bottom of page