top of page

FAQ

Nuttige informatie

IK HEB GEEN E-MAIL ONTVANGEN NA RESERVATIE

Er zijn e-mail programma's die onze e-mails automatisch in de folder "ongewenst, reclame, spam, etc." plaatsen. Gelieve deze map te controleren indien je geen e-mail van ons hebt gekregen na de inschrijving.

HOE KAN IK HET VOORSCHOT BETALEN?

Via de link die u krijgt via sms. U krijgt een betaal-link toegestuurd van onze mobile payment-support.

 Of u komt dit cash betalen aan de balie.

WAT BIJ LAATTIJDIGE ANNULATIE?

Bij laattijdige annulatie, zijn wij genoodzaakt het voorschot als annuleringskost te beschouwen.

Volgende regels zijn geldig bij annulatie. De klant verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord.

 • Indien u uw reservatie wenst te annuleren dan doet u dit telefonisch.

 • Indien u minstens 3 dagen voor uw reservatiedatum annuleert kan het betaalde voorschot éénmalig gebruikt worden voor een andere afspraak, dit tot maximum 1 jaar na uw originele reservatiedatum.

 • Indien er niet tijdig wordt geannuleerd rekenen wij annulatiekosten aan. De annulatiekost bedraagt het voorschot.

 • Bij annulatie kan er in geen geval beroep worden gedaan op overmacht ( ziekte, files, ongeval, panne, staking, familiale omstandigheden...) 

 • Indien er niet minstens 24 uur voor start van de boeking wordt geannuleerd of een 'no show' wordt 100% van het verschuldigde saldo in rekening gebracht. Er wordt een factuur gestuurd met het saldo. Iedere klacht zal binnen de acht dagen na ontvangst van de brief dienen te worden ingediend. Bij niet betaling van de sommen op het doorgestuurde rekeningnummer binnen de acht dagen na ontvangst van de brief, is de klant een schadebeding van 10% op de hoofdsom en interesten verschuldigd.

 • Bij het laattijdig arriveren of vroegtijdig verlaten van het complex dient het volledige bedrag van het aantal gereserveerde uren betaald te worden. 

 • Last minute annulaties dienen steeds telefonisch te gebeuren! En daarna bevestigd te worden via sms of what’s app.

WAAR VIND IK DE GEGEVENS DIE DIENEN INGEVULD TE WORDEN BIJ DE BETALING VAN HET VOORSCHOT

U hebt een sms gekregen met daarin de gegevens die nodig zijn.

IS ER PARKEERMOGELIJKHEID BIJ HET COMPLEX?

Er zijn voldoende parkeermogelijkheden voor de deur.

WAT BETREFT BADKLEDING?

De wellness is volledig privé. Enkel u of uw groep is aanwezig, en er komt niemand anders binnen. U beslist dus zelf of er badkledij wordt gedragen. Handdoeken, badjassen en slippers mogen meegebracht worden of kunnen gehuurd worden.

ZAKEN DIE U BETER NIET MEEBRENGT?

 • Waardevolle elektronica en juwelen

 • Metalen haarspeldjes (heel nefast voor de inox van het zwembad) ALTIJD uitdoen vooraf!

 • Wondpleisters (komen gegarandeerd los in het water) Bij grotere huidletsels mag u om hygiënische redenen niet zwemmen.

 • Snoep (koekjes) om in het nat gedeelte vh complex te geven. Er mag enkel iets gegeten worden op de duplex.

 • Eventuele drankjes dienen in het cafetaria aangekocht te worden.

TOT HOEVEEL PERSONEN KAN HET COMPLEX AFGEHUURD WORDEN?

Maximum 25 in de wellness.

FAQ: FAQ
bottom of page